Jornada ISSGA 08/11/19

O Issga organiza esta Xornada de título SECTOR HOSTELEIRO: GUÍAS PARA A XESTIÓN DO RISCO ERGONÓMICO E PSICOSOCIAL  E DE VIXILANCIA DA SAÚDE DAS PERSOAS TRABALLADORAS, na que se presentan dúas ferramentas necesarias,  unha para a xestión dos riscos ergonómicos e psicosociais e outra para a abordaxe da  vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras neste sector.

PROGRAMA E FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Jornada ISSGA 07/11/19

El día 7 de noviembre, en el Centro Issga de Lugo, se llevará a cabo la Jornada “Ciberseguridade” con el siguiente PROGRAMA:

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15A AVALIACIÓN DO RISCO BIOLÓXICO EN RELACIÓN COA BIOSEGURIDADE

Asunción Mirón Hernández. Xefa da Unidade de Riscos Biolóxicos. Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

10.45A BIOSEGURIDADE EN LABORATORIOS E ANIMALARIOS DE NIVEL 2 E 3 DE CONTENCIÓN BIOLÓXICA

Fernando Usera Mena. Xefe do Servizo de Protección Radiolóxica e Seguridade Biolóxica.Centro Nacional de Biotecnología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

11.30 DESCANSO

12.00 SEGURIDADE BIOLÓXICA EN TORNO A PACIENTES: ATENCIÓN CLÍNICA E LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA

Jose Carlos Quintas Fernández. Xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Hospital Universitario Lucus Augusti

12.30 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRONTE A RISCOS BIOLÓXICOS

Benito Alonso Montero. Coordinador de Hixiene Industrial. QuirónPrevención.

13.00COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Se puede ver más INFORMACIÓN y cumplimentar la INSCRIPCIÓN en el siguiente ENLACE

Nueva guía valoración riesgo laboral durante el embarazo

A lei de Prevención de riscos laborais no noso país establece a necesidade dun plan de prevención de riscos laborais nas empresas que deberá comprender a determinación, a natureza, o grao e a duración da exposición das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente  a axentes, procedementos ou condicións de traballo que poida influír negativamente na saúde das traballadoras ou do feto, en calquera actividade de presentar un riscos específico.

Se os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade e a saúde ou unha posible repercusión sobre o embarazo ou a lactación das traballadoras, o empresarios adoptarán as medidas necesarias para evitar a exposición a eses riscos, tales como a adaptación do posto ou no caso de non ser posible, o cambio  de posto.

Se esta última medida tampouco é posible, poderá declararse a traballadora afectada na situación de risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, durante o tempo necesario para a protección da súa seguridade e saúde laboral e mentres persista a imposibilidade de reincorporarse ao seu posto anterior ou a un posto compatible.

Esta situación, unha vez recoñecida a traballadora, leva unha prestación económica e a xestión e o pago corresponde á mutua colaboradora da Seguridade Social ou á entidade xestora en función da entidade coa que a empresa teña concertada a cobertura das continxencias profesionais.

Esta actualización da guía pretende orientar e homoxeneizar os criterios e orientacións técnicas  para valorar adecuadamente os riscos laborais durante o  embrazo polos profesionais médicos que o teñen que certificar.

Nesta xornada preténdese en primeiro lugar, resaltar as diferenzas  con relación á guía anterior, da man dunha das súas autoras, explicar o proceso de revisión e quen participou nel e  informar sobre a xestión  da prestación. En segundo lugar, pretende  explicar as actuacións do servizo de prevención no caso da prevención de riscos para a maternidade  e por último establecer canles de comunicación adecuados para informar dos novos cambios que introduce esta guía

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

Jornada ISSGA 23/04/19

Os nódulos das cordas vocais por mor dos esforzos sostidos da voz por motivos profesionais están recollidos no Cadro de enfermidades profesionais. A voz é un instrumento fundamental para a comunicación cos demais pero ademais, en determinadas profesións, é a principal ferramenta de traballo, e para estas persoas, calquera alteración ou patoloxía comunicativa/vocal pode afectar ao seu desempeño laboral. Os problemas da voz son prevenibles, traballando tanto sobre os factores individuais como sobre as condicións de traballo, incluídos os aspectos organizativos. 

Dentro das actividades programadas polo Issga con motivo da celebración, o próximo 28 de Abril, do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, que este ano coincide co centenario da creación da Organización Internacional do Traballo OIT, o día 23 de abril, terá lugar no ISSGA de A Coruña a Xornada Patoloxía da voz de orixe laboral

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

XXVII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde

La Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales participará en las XXVII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde, organizadas por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), Asociación de Graduados Sociales de Ferrol y la Facultad de Ciencias do Traballo (FCCT), que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de abril de 2019, en el Salón de Actos del Campus de Esteiro – Ferrol.

PROGRAMA Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN