A seguridade e saúde no traballo son dereitos fundamentais

A Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais lembra a necesidade de garantir o dereito a un lugar de traballo seguro e saudable

Lugo, 28 de abril de 2023.- Hoxe conmemórase o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, unha data importante para lembrar que unha contorna laboral segura e saudable é un dereito fundamental para todas as persoas traballadoras. Como cada ano, a Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL) únese á campaña mundial de sensibilización liderada pola Organización Internacional do Traballo (OIT) para promover unha cultura preventiva que contribúa a reducir o número de mortes e lesións relacionadas co traballo.

A seguridade e saúde no traballo non comprenden só cuestións técnicas ou de cumprimento legal, senón que son esenciais para protexer e mellorar a vida de quen traballa, das súas familias e da sociedade no seu conxunto. No ano 2022, rexistráronse en España 1.196.425 accidentes laborais e 22.589 casos de enfermidades relacionadas co traballo. O número de accidentes con desenlace mortal aumentou un 17,2%, que equivale a máis de dúas mortes ao día, o peor rexistro desde o ano 2009.

Polo tanto, é responsabilidade de todas as organizacións, empresas e empregadores adoptar medidas efectivas para garantir unha contorna laboral exenta de perigos. Pero tamén, individualmente, é a nosa responsabilidade traballar de forma segura, protexernos debidamente e evitar poñer en perigo aos demais.

Para iso, desde a SGPRL facemos un chamamento sobre a importancia dunha cultura preventiva no traballo, baseada na rigorosa identificación e avaliación dos riscos laborais e na adopción de medidas preventivas eficaces. Esperamos tamén que este Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo sexa unha oportunidade para recoñecer e valorar o traballo esencial que realizan todos aqueles profesionais, mulleres e homes, que traballan incansablemente na identificación, avaliación e prevención dos riscos laborais e na reparación do dano que estes producen nas diferentes contornas de traballo. Un labor crucial para protexer a vida e a saúde de todas as persoas traballadoras.

Proclamación definitiva de candidatura

SOCIAS E SOCIOS DA SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A Xunta de Goberno saínte, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidaturas á Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL), efectuada o 25 de febreiro, e non téndose presentado ningunha outra

ACORDA

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais proclamada provisionalmente:

Carlos Montes Piñeiro, Presidente.
Patricia Pérez Guitián, Vicepresidenta.
Bibiana del Río López, Secretaria.
Antonio Vázquez Vázquez, Tesoureiro.
Luis Ricardo Fernández Fernández, Vogal.
Blanca Franco Martínez-Falero, Vogal.
María Teresa Magdalena Iglesias, Vogal.
Juan Mariñas Liste, Vogal.
Javier Martínez Pérez, Vogal.
Manuel Rodríguez Méndez, Vogal.
Alberto Villarroya López, Vogal.

En Lugo, a 10 de marzo de 2023.

Bibiana del Río López
Secretaria da SGPRL

Jornada Técnica: Acciones de sensibilización, vigilancia y control de trastornos musculoesqueléticos en las empresas. 4 de marzo de 2022

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. organiza esta Jornada Técnica en colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (RESST) para promover la gestión de la prevención en las empresas españolas y dar a conocer las acciones de sensibilización, vigilancia y control sobre los riesgos asociados con la aparición de trastornos musculoesqueléticos (TME).

Seminarios web “¿Cómo hacer Qué…?”,

Como parte de las actividades de la Red Española de Empresas Saludables (REES), se van a retomar los seminarios web “¿Cómo hacer Qué…?”

Los seminarios se llevarán a cabo este año 2022, el último jueves de cada mes, en relación a los siguientes temas de interés:

Las empresas interesadas en compartir su experiencia e impartir aquellos seminarios en los que son expertos, deben comunicarlo por correo electrónico al  Departamento de la Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral (deprosel@insst.mites.gob.es) indicando el tema de interés seleccionado.

Seminario Técnico sobre el Bienestar Psicoemocional de los Trabajadores desde una Perspectiva Integral

Conferencia: “El cerebro: Defectos y Virtudes de una máquina Imperfecta”

El jueves, 11 de noviembre, de 11:00 a 13:00h, dentro del Seminario Técnico sobre el Bienestar Psicoemocional de los Trabajadores desde una Perspectiva Integral, tendrá lugar la conferencia “El Cerebro: Defectos y virtudes de una máquina imperfecta” impartida por Manuel Martín-Loeches¸ Catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid.

Una conferencia en la que se analizará la consciencia, las emociones, la cognición social o el lenguaje, para comprender qué factores mueven nuestra conducta.
Podremos comprobar que el cerebro tiene muchas virtudes, pero que también está lleno de defectos.

Será una charla con ejemplos cotidianos y experimentales de las afirmaciones vertidas, y su intención es ayudarnos a conocernos mejor.

Inscripción gratuita en este enlace:  https://seminariosaludpsicoemocional.com/el-cerebro-maquina-imperfecta