Jornada ISSGA 08/11/19

O Issga organiza esta Xornada de título SECTOR HOSTELEIRO: GUÍAS PARA A XESTIÓN DO RISCO ERGONÓMICO E PSICOSOCIAL  E DE VIXILANCIA DA SAÚDE DAS PERSOAS TRABALLADORAS, na que se presentan dúas ferramentas necesarias,  unha para a xestión dos riscos ergonómicos e psicosociais e outra para a abordaxe da  vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras neste sector.

PROGRAMA E FORMULARIO DE INSCRICIÓN