XXV XORNADAS SGPRL

XXV XORNADAS DA SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (SGPRL)

A Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais celebrará as súas XXV Xornadas o día 30 de novembro de 2018 co lema “Innovación, vangarda e tecnoloxía en PRL:  o camiño cara ao éxito”, no Paraninfo do Reitorado da Universidade da Coruña.

Además da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborales (SGPRL), estas xornadas tamén están organizadas pola Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) e a Universidade da Coruña.

e contan co PATROCINIO de:

e coa COLABORACIÓN de:

Estas Xornadas están dirixidas a Técnicos/as de Prevención de Riscos Laborais, Personal da Administración, Delegados/as de Prevención, Médicos/as, Enfermeros/as, Responsables de RRHH, Directivos/as de empresas, Sindicatos e demáis persoas relacionadas có mundo da Seguridade e Saúde no traballo.

VER PROGRAMA DAS XORNADAS   

DESCARGAR O FORMULARIO DE INSCRICIÓN ÁS XORNADAS


A Inscrición é obrigatoria e gratuita, enviando o formulario de inscripción a sgprl@sgprl.org, e debe realizarse antes do 22/11/2018 

8º CONGRESO INTERNACIONAL de Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Del 29 al 30 de noviembre se celebra en Santander, en el Palacio de la Magdalena, el 8º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, que con el lema: “Ergonomía, algo más que adaptar puestos de trabajo”, pretende mostrar los nuevos avances en Ergonomía y Psicosociología Aplicada (EPSA) que se están llevando a cabo en las organizaciones.

VER PROGRAMA

COMPRAR ENTRADAS