Ponencias XXV Jornadas SPRL

PROGRAMA

9:15 a 9:30 h  | Recepción de participantes

· Acreditacións e recollida de documentación

9:30 a 10:00 h  |  Apertura e benvida

·Blanca Franco Martínez-Falero, presidenta da Sociedade Galega de Prevención de Riscos

Laborais (SGPRL)

· Alfonso Apellániz González, presidente da Sociedade Española de Medicina e Seguridade no Traballo

· Adela Quinzá-Torroja García, directora do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de

Galicia (Issga)

· Julio E. Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña

10:00 a 10:30 h  | Conferencia inaugural

Modera: Adela Quinzá-Torroja García, directora do Issga

A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NUN MUNDO GLOBALIZADO

· José Carlos Quintas Fernández, vogal da SGPRL (Ver relatorio)

NOVIDADES EN TECNOLOXÍAS, PROCESOS E FORMAS DE TRABALLOS APLICADOS Á PRL 

· Fernando González Abeijón, subdirector técnico e de Planificación do Issga (Ver relatorio)

10:35 a 11:20 h  | Relatorio

Modera: Alberto Villarroya López, vogal da SGPRL responsable da Área de Ergonomía

EXOESQUELETOS (Ver relatorio)

· Daniel Rivera González, xefe de Produto de Iturri

11:25 a 11:55 h  | Relatorio

Modera: Manuel Rodríguez Méndez, vogal da SGPRL responsable da Área de Hixiene

TRATAMENTO DA INCAPACIDADE TEMPORAL DENDE A PERSPECTIVA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

· Francisco Javier Blasco de Luna, director Asesoría Xurídica e Prevención Grupo Adecco

11:55 a 12:15 h  |  NETWORKING

12:15 a 13:00 h  | Relatorio

Modera: Patricia Pérez Guitián, vicepresidenta da SGPRL

CARDIOPROTECCIÓN NO ÁMBITO LABORAL

· José Antonio Iglesias Vázquez, director do 061 (Ver relatorio)

· Javier Maeztu Mtz. de Estibariz, director de Relacións Institucionais de B+Safe (Almas Industries Group)

13:05 a 13:50 h  | Relatorio

Modera: Francisco Javier Castro Yanes, vogal da SGPRL responsable da Área de Seguridade

INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN NA MUTUA ASEPEYO

· José María Bustamante de la Dehesa, coordinador territorial en Prevención da Mutua

Asepeyo

13:50 h  |  NETWORKING

ESPAZO EPI

Modera: Rubén García Fernández, tesoureiro da SGPRL

16:00 a 16:20 h  | Relatorio

FOOTSTOP SERVICE: UN PASO NA MELLOR DIRECCIÓN

· Cintia Maestre, Country Manager España & Portugal, Ejendals

16:20 a 16:40 h  | Relatorio

SISTEMA DE VALIDACIÓN DA PROTECCIÓN AUDITIVA 3M EARFit

· Bruno Domínguez Tenreiro, representante de 3M

· Patricia Piñeiro, representante de 3M

16:40 a 17:00 h  | Relatorio

LENTES DE SEGURIDADE CON REALIDADE AUMENTADA. APLICACIÓNS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN

· Gianpiero Giuliano, Export Management Univet

· Cristina Fasca, xerente de Desenvolvemento de Negocios LatAm e Iberia

· Javier Matey, Área Management España e Portugal Univet

17:05 a 17:35 h  | Relatorio

Modera: Bibiana del Río López, secretaría da SGPRL

EVOLUCIÓN DA INFORMÁTICA NOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN

· Isidoro Fernández Muñoz, director de MEDTRA (Ver relatorio)

17:40 a 18:10 h  | Relatorio

Modera: Juan Carlos Puente Hermida, vogal da SGPRL

ACTITUDES E COMPORTAMENTOS: COMO FACER QUE AS PERSOAS XEREN SEGURIDADE NO TRABALLO

· José Ortuño Vilurbina, vicepresidente da Sección de Psicoloxía do Traballo e das

Organizacións, Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

18:15 a 18:45 h  | Relatorio

Modera: Juan Mariñas Liste, vogal da SGPRL

“A PREVENCIÓN É UN XOGO”

· Pepa Castillejo Poole, SeriusGames, Exige Consultores (Ver relatorio)

18:45 a 19:15 h  | Acto de clausura

Preguntas, conclusións finais e agradecementos

· Santiago Díaz de Freijo López, responsable da Área Institucional da SGPRL

· Alfonso Apellániz González, presidente da Sociedade Española de Medicina e

Seguridade no Traballo

· Covadonga Toca Carús, Secretaría Xeral de Emprego, Consellería de Economía, Emprego de Industria

Fotos XXV Jornadas SGPRL

El viernes 30 de noviembre de 2018 tuvieron lugar las XXV Jornadas de la Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais, en el paraninfo del rectorado de la Universidad de Coruña.

VER FOTOS