Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria

A Proposta da Xunta de Goberno da Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais (SGPRL), e de acordo co artigo 14 dos Estatutos da Sociedade, se convoca a todos os socios á Xunta Xeral Extraordinaria que se celebrará o día 17 de marzo, ás 17,00 horas en 1ª convocatoria e ás 17,30 horas en segunda convocatoria, no seu domicilio social: Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Lugo, C/ Ramón y Cajal nº 2, 1°, 27001 Lugo. Orde do
día:

  • Punto único: Eleccións a Xunta de Goberno da SGPRL.