Presentación provisional candidatura a las elecciones del día 08/06/2018

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) y el calendario de elecciones a suJunta de Gobierno, en el día de hoy (18/05/2018) se procede a la proclamación provisional de la única candidatura presentada a las elecciones que se celebrarán el día 08/06/2018, a las 19 horas, en el Colegio el Colegio Oficial de Médicos de Lugo:

CANDIDATURA PRESENTADA

Jornada ISSGA 16/05/18

Os Regulamentos REACH e CLP son dous importantes instrumentos legais promulgados co obxectivo de asegurar o uso seguro das substancias, mesturas e artigos que conteñen substancias, á vez que se xera información sobre os seus efectos para protexer con iso a saúde das persoas e os ecosistemas.

Pasou máis dunha década da publicación de REACH e están a piques de cumprirse os períodos transitorios que fixaba ata chegar a unha aplicación total, polo que este é un bo momento para lembrar as súas implicacións e expectativas: que os usuarios industriais e profesionais das substancias e mesturas veranse máis protexidos dos riscos laborais porque se incrementa a información sobre elas, considerando ademais o grao de exposición de persoas e ecosistemas, e mellora a comunicación a través da cadea de subministración, principalmente a través das Fichas de Datos de Seguridade ( FDS) e a información presente na etiquetaxe.

O vindeiro 16 de maio terá lugar no Centro ISSGA da Coruña a Xornada Regulamentos REACH e CLP.

PROGRAMA E INSCRICIÓN