Ponencias XXV Jornadas SPRL

PROGRAMA

9:15 a 9:30 h  | Recepción de participantes

· Acreditacións e recollida de documentación

9:30 a 10:00 h  |  Apertura e benvida

·Blanca Franco Martínez-Falero, presidenta da Sociedade Galega de Prevención de Riscos

Laborais (SGPRL)

· Alfonso Apellániz González, presidente da Sociedade Española de Medicina e Seguridade no Traballo

· Adela Quinzá-Torroja García, directora do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de

Galicia (Issga)

· Julio E. Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña

10:00 a 10:30 h  | Conferencia inaugural

Modera: Adela Quinzá-Torroja García, directora do Issga

A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NUN MUNDO GLOBALIZADO

· José Carlos Quintas Fernández, vogal da SGPRL (Ver relatorio)

NOVIDADES EN TECNOLOXÍAS, PROCESOS E FORMAS DE TRABALLOS APLICADOS Á PRL 

· Fernando González Abeijón, subdirector técnico e de Planificación do Issga (Ver relatorio)

10:35 a 11:20 h  | Relatorio

Modera: Alberto Villarroya López, vogal da SGPRL responsable da Área de Ergonomía

EXOESQUELETOS (Ver relatorio)

· Daniel Rivera González, xefe de Produto de Iturri

11:25 a 11:55 h  | Relatorio

Modera: Manuel Rodríguez Méndez, vogal da SGPRL responsable da Área de Hixiene

TRATAMENTO DA INCAPACIDADE TEMPORAL DENDE A PERSPECTIVA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

· Francisco Javier Blasco de Luna, director Asesoría Xurídica e Prevención Grupo Adecco

11:55 a 12:15 h  |  NETWORKING

12:15 a 13:00 h  | Relatorio

Modera: Patricia Pérez Guitián, vicepresidenta da SGPRL

CARDIOPROTECCIÓN NO ÁMBITO LABORAL

· José Antonio Iglesias Vázquez, director do 061 (Ver relatorio)

· Javier Maeztu Mtz. de Estibariz, director de Relacións Institucionais de B+Safe (Almas Industries Group)

13:05 a 13:50 h  | Relatorio

Modera: Francisco Javier Castro Yanes, vogal da SGPRL responsable da Área de Seguridade

INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN NA MUTUA ASEPEYO

· José María Bustamante de la Dehesa, coordinador territorial en Prevención da Mutua

Asepeyo

13:50 h  |  NETWORKING

ESPAZO EPI

Modera: Rubén García Fernández, tesoureiro da SGPRL

16:00 a 16:20 h  | Relatorio

FOOTSTOP SERVICE: UN PASO NA MELLOR DIRECCIÓN

· Cintia Maestre, Country Manager España & Portugal, Ejendals

16:20 a 16:40 h  | Relatorio

SISTEMA DE VALIDACIÓN DA PROTECCIÓN AUDITIVA 3M EARFit

· Bruno Domínguez Tenreiro, representante de 3M

· Patricia Piñeiro, representante de 3M

16:40 a 17:00 h  | Relatorio

LENTES DE SEGURIDADE CON REALIDADE AUMENTADA. APLICACIÓNS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN

· Gianpiero Giuliano, Export Management Univet

· Cristina Fasca, xerente de Desenvolvemento de Negocios LatAm e Iberia

· Javier Matey, Área Management España e Portugal Univet

17:05 a 17:35 h  | Relatorio

Modera: Bibiana del Río López, secretaría da SGPRL

EVOLUCIÓN DA INFORMÁTICA NOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN

· Isidoro Fernández Muñoz, director de MEDTRA (Ver relatorio)

17:40 a 18:10 h  | Relatorio

Modera: Juan Carlos Puente Hermida, vogal da SGPRL

ACTITUDES E COMPORTAMENTOS: COMO FACER QUE AS PERSOAS XEREN SEGURIDADE NO TRABALLO

· José Ortuño Vilurbina, vicepresidente da Sección de Psicoloxía do Traballo e das

Organizacións, Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

18:15 a 18:45 h  | Relatorio

Modera: Juan Mariñas Liste, vogal da SGPRL

“A PREVENCIÓN É UN XOGO”

· Pepa Castillejo Poole, SeriusGames, Exige Consultores (Ver relatorio)

18:45 a 19:15 h  | Acto de clausura

Preguntas, conclusións finais e agradecementos

· Santiago Díaz de Freijo López, responsable da Área Institucional da SGPRL

· Alfonso Apellániz González, presidente da Sociedade Española de Medicina e

Seguridade no Traballo

· Covadonga Toca Carús, Secretaría Xeral de Emprego, Consellería de Economía, Emprego de Industria